Duurzame inzetbaarheid : 1 + 1 = 3

Door Kathleen Wong,

Nog zo’n 10 weken en dan zit het jaar 2018 er alweer op.

In deze periode zijn veel organisaties bezig met het maken van plannen voor het komende jaar. Vaak wordt in deze periode met medewerkers het ontwikkelingsgesprek gehouden. Iets wat zeker terug zal komen in veel van deze plannen en gesprekken is duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat mij persoonlijk interesseert. Niet alleen beroepsmatig maar ook vanuit mijn eigen sterke behoefte om de regie over mijn eigen loopbaan te hebben. En dat is nu precies iets waar veel werkgevers die met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen tegen aan lopen.

Belangrijkste voorwaarde voor het werken aan iemands duurzame inzetbaarheid is wat mij betreft toch vooral dat de persoon zelf in actie komt, zelf de regie in handen neemt en daarmee eigenaar wordt van zijn of haar loopbaan. En dat blijkt in de praktijk geen makkelijke opgave. Want hoe krijg je de medewerker dan zover om het eigenaarschap te pakken?

Niet door het over te nemen. Wel door de dialoog te starten en de medewerker te faciliteren om het eigenaarschap te pakken. Door in gesprek met de medewerker samen te ontdekken wat nodig is om nu en in de toekomst over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken, welke uitdagingen er zijn – ook op het gebied van gezondheid en vitaliteit - en helder te zijn over wederzijdse verwachtingen. Dan komt vanzelf ook de bekende vraag over wie achter het stuur zit aan de orde. Als leidinggevende ben je dan niet meer aan het leiden, maar aan het begeleiden of aan het coachen als dat de term is die beter bij je past. 

Door oprechte interesse te tonen in wat de medewerker nodig heeft om te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid zeg je als het ware tegen hem of haar ‘Vanaf nu heb jij de zorg over je eigen duurzame inzetbaarheid.’ En door samen te kijken wat nodig is om die zorg ook echt te kunnen dragen, doe je een beroep op de betrokkenheid van de medewerker en stimuleer je het nemen van de eigen regie. Hij of zij is tenslotte de regisseur van de eigen loopbaan.

Duurzame inzetbaarheid is dus een gezamenlijke inspanning van werkgever én werknemer. En door met elkaar in gesprek te zijn, ontstaat synergie en dat levert uiteindelijk meer op dan de som der delen : 1+1 = 3!.

Wil jij ook dat je medewerker zelf de regie pakt over zijn of haar duurzame inzetbaarheid? Ik denk graag met je mee! 1+1 =3

Terug naar overzicht